História striebra do 18. storočia

linia%20obrazok%20historia%20striebra%20do%2018.storocia

Striebro sa začalo ťažiť asi pred 5 000 rokmi.

3000 pred n. l.

Prvá snaha o ťažbu striebra začala okolo roku 3 000 pred n. l. v Anatólii, ktorá by sa dnes nachádzala Turecku. Prvé bane s produkciou striebra pomoholi rozkvetu raných civilizácií v starovekom Grécku a jeho okolí. Striebro bolo obľúbeným kovom pre jeho kujnosť, vzácnosť, krásny lesk a odolnosť proti korózii.

1200 pred n.l.  

Centrum výroby striebra sa presunulo do Gréckych baní Laurium okolo roku 1 200 pred n. l. Ťažba z baní mala zásadný vplyv na vytvorenie Aténskej ríše (454-404 pred n. l. ). 

laurion

600 pred n. l. 

Prvé mince na svete sa razili v kráľovstve Lýdia (starodávna oblasť Anatólie) okolo roku 600 pred n. l. Mince boli vyrobené z Elektra. Slávna aténska tetradrachma „Sova“ používaná ako symbol poznania, múdrosti a perspektívy bola prvýkrát vydaná 479 pred n. l. v Aténach po tom čo boli Peržania porazení Grékmi. 

owl

minca: tetradrachma "Sova"

100 pred n. l 

Približne roku 100 pred n. l. sa centrum ťažby striebra presunulo do Španielska, kde sa bane na striebro stali hlavným dodávateľom pre Rímsku ríšu .

8. storočie

Po Maurskom dobytí Španielska v 8. storočí sa výroba striebra rozšírila o oblasti strednej a východnej Európy, pretože stredomorské náleziská využívané starými civilizáciami boli vyčerpané. Španielsko bolo počas prvých 1000 rokov nášho letopočtu dominantným spracovateľom striebra.

9. storočie

Na konci 9. storočia hospodárske a sociálne podmienky diktovali zvýšenú potrebu kovu pre poľnohospodárstvo, zbrane, strmene a dekoráciu, začali uprednostňovať metalurgiu. Počnúc panovaním cisára Ota I. v 60. rokoch 9. storočia sa huty množili. Boli objavené a využívané nové bane, napríklad známe bane Rammelsberg blízko mesta Goslar v pohorí Harz. Povrchová ťažba a hutníctvo sa väčšinou sústreďovali do východných Álp, Saska, Čiech, Toskánska, Porýnia, Gálie a Španielska . Väčšina z týchto rúd bola dosť bohatá na striebro a dalo sa ich jednoducho ručne oddeliť od zvyšnej horniny a potom ich roztaviť. 

banska stiavnica
 Obrázok: bane Banská Štiavnica

1492 začiatok kolonizácie Ameriky

Španielske dobytie Ameriky viedlo k zvýšeniu ťažby striebra, ktoré dramaticky zatienilo všetko, čo predtým doposiaľ prišlo. 

1500-1800

Medzi rokmi 1500 a 1800 tvorili Bolívia, Peru a Mexiko viac ako 85 percent svetovej produkcie a obchodu so striebrom.

2 apríl 1792

Na návrh ministra financií Alexandera Hamiltona bol schválený zákon o minciach (Coinage Act, Mint Act). Tento zákon schválil Georg Washington a tým ustanovil strieborný dolár za zákonné platidlo. Boli vydané tiež zlaté mince v nominálnych hodnotách $10 známe ako "eagle", $5, $2,5. Americký kongres taktiež zákonom stanovil pomer ceny striebra a zlata na 15: 1. Historický pomer ceny striebra a zlata nájdete tu.

Pokračovať na ďalšiu stranu .

 

ZDROJE:en.wikipedia.org, en.wikipedia.org, 925-1000.com, silverinstitute.org