Výskyt a ťažba striebra

Existuje veľa technológií ťažby striebra, ale presne použitá metóda odstraňovania rudy sa líši podľa fyzikálnych charakteristík horniny obklopujúcej kov, ako aj od tvaru ložiska. Ložiská sú často dlhé a valcovité, známe ako žily. Strieborná ruda môže byť celistvá, zložená z pevných nugetov, ale možno ju nájsť aj vo forme malých kociek, plieškov, šupiniek alebo drôtikov . Je to ale veľmi zriedkavé.

Prírodné striebro však nie je žiadnou čistou látkou, pretože zvyčajne obsahuje aj iné kovy, najviac zlata. Striebro so zlatom sa nachádza vo forme zliatiny nazývanej Elektrum. Viď obrázok.

electrum
         
 

Medzi ďalšie prvky, ťažené spolu so striebrom patria: argentit, pyrargyrit, cerargyrit. Najdôležitejšími zdrojmi striebra sú sulfidy striebra, olova, zinku, železa, antimónu, medi, kobaltu, niklu a bizmutu. 

Iba asi 30% ročnej zásoby pochádza z primárnych baní na striebro, zatiaľ čo viac ako tretina sa vyrába v baniach na olovo / zinok a ďalších 20% z baní na meď. Ložiská polymetalickej rudy, z ktorých sa získava striebro, tvoria viac ako dve tretiny svetových zdrojov striebra.

 

Kde sa ťaží striebro?

Svetovými lídrami v ťažbe striebra sú Peru, Poľsko, Nórsko, Kanada a USA. Mexiko je krajinou s najväčšou ročnou produkciou, kde sa nachádza aj najväčšia strieborná baňa na svete- Fresnillo. Najstaršie strieborné bane, ktoré sú stále v prevádzke, sa nachádzajú v Peru a Nórsku. Striebro sa ťaží aj v Bolívii (Potosi, San Cristobal). V Európe sa prakticky všetko vyťažené striebro ťaží vo forme olovnatej rudy, známej tiež ako Galenit. V austrálskom Queenslande je baňa Canningtonktorá je z hľadiska rezerv jednou z najväčších na svete. V Severnej Amerike je len veľmi málo baní, ktoré ťažia samotné striebro; väčšina baní v USA ťaží predovšetkým zinok, olovo a meď. V USA sú štátmi, ktoré vedú v ťažbe striebra, Arizona, Montana, Nevada a Idaho.


Ťažba na Slovensku

Najvýznamnejším zdrojom rúd s obsahom striebra boli bane v Banskej Štiavnici a okolí Banskej Bystrice. Kulminácia ťažby tu bola koncom 17. storočia, avšak už od konca 15. storočia bolo mnoho hút, v ktorých sa okrem medi a zlata tavilo aj striebro. Koncom 19. a v priebehu 20. storočia sa v oblasti Banskej Štiavnice ťažili prevažne polymetalické rudy obsahujúce aj zinok, olovo a meď. Zdrojom striebra bol zväčša minerál tetraedrit. Predpokladá sa, že počas 800-ročnej histórie ťažby sa tu vyťažilo približne 4 200 ton striebra, 55 000 ton olova a 70 000 ton zinku. Striebro sa získavalo aj z rúd iných banských miest.

Zdroje:
minesandmetals.com
fns.uniba.sk