Inflácia na Slovensku stúpla na 8,4 percenta

Ročná miera inflácie na Slovensku v Januári 2022 vzrástla na 8,4 %, k čomu najviac prispeli rastúce ceny energie a potravín. V porovnaní s Decembrom 2021 vzrástli ceny o 2,7 %. Ide o najvyššiu mieru inflácie na Slovensku za viac ako 17 rokov (od Júla 2004). Informoval o tom v pondelok 14.02.2022 Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Inflácia január 2022

inflacia 2022 8,4

V medziročnom porovnaní vzrástli ceny v odbore reštaurácie a hotely o 14,3 %; bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 12,6 %; doprava o 11,5 %, alkoholické nápoje a tabak o 9,3 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 8,1 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domu o 6,1 %, rekreácia a kultúra o 5,2 %. ; vzdelanie o 4,9 %; rôznych tovarov a služieb o 4,1 %; zdravotnej starostlivosti o 1,5 %, odevov a obuvi o 1,2 %. Klesli ceny za pošty a telekomunikácie o 0,4 %.

 

Na rast cien v odbore reštaurácie a hotely vplývali vyššie ceny stravovacích služieb o 15,2 % (v jedálňach o 33,6 %, v reštauráciách a kaviarňach o 8,1 %), ubytovacích služieb o 3,8 %.

V odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá vzrástli ceny plynu o 19,6 %, imputovaného nájomného vlastníkom bytov o 14,7 %, údržby a opráv bytov o 14 %, tepelnej energie o 11,8 %, elektriny 11,7 %, tuhé palivá o 9,2 %, ostatné služby súvisiace s bývaním o 4,6 %, odvoz odpadu 3,8 %.

V doprave vzrástli najviac ceny pohonných látok a mazív o 23,2 %, nákupu bicyklov o 9,7 %, náhradných dielov a príslušenstva o 6,1 %, dopravných služieb o 5,2 %, údržby a opráv o 4,9 %, ostatné služby súvisiace so zariadením osobnej dopravy o 4,8 %, klesli ceny nákupu motorových vozidiel o 0,1 %.

V odbore alkoholické nápoje a tabak vzrástli ceny alkoholických nápojov o 3,5 % (vzrástli ceny destilátov o 5,4 %, vín o 2,6 %, piva o 2,2 %).

V potravinách vzrástli ceny olejov a tukov o 24,6 %, zeleniny o 15,3 %, chleba a obilnín o 9,1 %, rýb o 6,8 %, mlieka, syrov a vajec o 9,4 %, potravinárske výrobky o 8,3 %, ovocia o 6,7 %, mäsa o 4,3 %. Zvýšili sa ceny kávy, čaju a kakaa o 3,6 %, minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 4,7 %.

V odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domu vzrástli ceny nábytku, bytového zariadenia, kobercov a iných podlahových krytín o 10,4 %, skla, stolového riadu a potrieb pre domácnosť o 5,7 %, bytového textilu o 4,8 %, domácich spotrebičov o 4,3 %, tovarov a služieb pre bežnú údržbu domácnosti o 3,8 %, náradia a vybavenia pre dom a záhradu o 4,8 %.

V odbore rekreácia a kultúra vzrástli ceny novín, kníh a kancelárskych potrieb o 5,9 %, iného tovaru pre rekreáciu, záhradu a domáce zvieratá o 4,8 %, audiovizuálnej a fotografickej techniky o 5,5 %, rekreačných a kultúrnych služieb o 4,6 %, dovolenka s balíkom služieb o 3,8 %.

V rôznom tovare a službách ceny osobnej starostlivosti o 5,2 % , osobných vecí vzrástli o 4,6 %, sociálnej ochrany o 3,2 %.

V zdravotníctve vzrástli ceny služieb ostatných zdravotníckych produktov o 6,5 %, služieb stredného zdravotníckeho personálu - kúpeľná liečba o 7,8 %, stomatologických služieb o 5,1 %, liečebných prístrojov a zariadení o 2,7 %, zdravotníckych služieb o 1,3 %, farmaceutických výrobkov o 0,5 %.

V odbore odevy a obuv vzrástli ceny odevov o 2,1 %.

Na poštách a v telekomunikáciách vzrástli ceny telefónnych zariadení o 1,7 %.

 

cpi slovensko

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v januári 2022 v porovnaní s januárom 2021

V januári 2022 dosiahla medziročná miera inflácie 8,4 %. Jadrová inflácia bola 7,1 % a čistá inflácia 6,8 %.

Zdroj: statistical office of the slovak republic