Inflácia na Slovensku dosiahla nové maximá.

Ročná miera inflácie na Slovensku v Decembri 2021 vzrástla na 5,8 %, k čomu najviac prispeli rastúce ceny dopravy a potravín. Ide o najvyššiu mieru inflácie od Decembra 2004. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

slovakia_inflation_cpi_021

Reštaurácie a hotely zaznamenali rast o 13,2 %.

Na rast cien v odbore reštaurácie a hotely vplývali vyššie ceny stravovacích služieb o 14 % (v jedálňach o 33,4 %, v reštauráciách, v kaviarňach o 6,6 %).

 

Doprava zaznamenala rast o 13 %.

V doprave vzrástli najviac ceny pohonných látok a mazív o 25,2 %, náhradných dielov a príslušenstva o 4,6 %, údržby a opráv o 3 %, nákupu bicyklov o 8,8 %, nákupu motorových vozidiel 4,8 %, ostatné služby súvisiace so zariadeniami osobnej dopravy o 4,7 %, cestná osobná doprava o 2,9 %.

 

Alkoholické nápoje a tabak zaznamenali rast o 7,8 %.

V odbore alkoholické nápoje a tabak vzrástli ceny alkoholických nápojov o 0,9 % (vzrástli ceny destilátov o 3,1 %, vín o 0,6 %, klesli ceny piva o 1,1 %).

 

Komunikácie zaznamenali rast o 6,4 %.

Na poštách a v telekomunikáciách vzrástli ceny telefónnych zariadení o 1,1 %.

 

Potraviny a nealkoholické nápoje zaznamenali rast o 5,8 %.

V potravinách vzrástli ceny olejov a tukov o 18,5 %, zeleniny o 11,8 %, chleba a obilnín o 8,3 %, rýb o 7,8 %, mlieka, syrov a vajec o 6,5 %, potravinárske výrobky o 6 %, ovocia o 3,8 %, mäsa o 3,3 %. Zvýšili sa ceny kávy, čaju a kakaa o 0,8 %, minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 0,5 %.

 

Rekreácia a kultúra zaznamenali rast o 5,6 %.

V odbore rekreácia a kultúra vzrástli ceny novín, kníh a kancelárskych potrieb o 8,4 %, iného tovaru pre rekreáciu, záhradu a domáce zvieratá o 4,9 %, audiovizuálnej a fotografickej techniky o 4,5 %, rekreačných a kultúrnych služieb o 3,8 %, dovolenka s balíkom služieb o 3,5 %.

 

Nábytok, bytové zariadenie zaznamenali rast o 5,1 %.

V odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domu vzrástli ceny nábytku, bytového zariadenia, kobercov a iných podlahových krytín o 9,4 %, skla, stolového riadu a potrieb pre domácnosť o 4,3 %, bytového textilu o 3,5 %, domácich spotrebičov o 3,2 %, tovarov a služieb pre bežnú údržbu domácnosti o 3,1 %, náradia a vybavenia pre dom a záhradu o 3 %.

 

Bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá zaznamenali rast o 4,2 %.

V odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá vzrástli ceny imputovaného nájomného vlastníkom bytov o 12,5 %, údržby a opráv bytov o 10,9 %, tuhé palivá o 7 %, ostatné služby s tým súvisiace o 4,1 %.

 

 Rôzne tovary a ceny služieb zaznamenali rast o 3,3 %.

V rôznom tovare a službách ceny osobnej starostlivosti, osobných vecí i. vzrástli zhodne o 4,1 %, sociálnej ochrany o 3,4 %.

 

Odevy a obuv zaznamenali rast o 2 %.

V odbore odevy a obuv vzrástli ceny odevov o 2,5 % a obuvi o 0,7 %.

 

Zdravotníctvo zaznamenalo rast o 1,2 %.

V zdravotníctve vzrástli ceny služieb ostatných zdravotníckych produktov o 6,7 %, služieb stredného zdravotníckeho personálu - kúpeľná liečba o 6,5 %, stomatologických služieb o 3,7 %, terapeutických prístrojov a zariadení o 2,4 %, zdravotníckych služieb o 1,6 %, farmaceutických výrobkov o 0,5 %.

vyvoj_spotrebitelskych_cien_december_2021

Vývoj spotrebiteľských cien v Decembri 2021 v porovnaní s Novembrom 2021


Ceny medzimesačne vzrástli v odbore potraviny a nealkoholické nápoje o 0,8 %; rekreácia a kultúra o 0,6 %; bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá; zdravotná starostlivosť; reštaurácie a hotely o 0,2 %. Klesli ceny v doprave o 0,8 %; alkoholických nápojov a tabaku o 0,3 %; odevov a obuvi o 0,1 %. Nezmenili sa ceny nábytku, bytového zariadenia a bežnej údržby domu; pre komunikáciu; vo vzdelávaní; rôzne tovary a služby.

 

Rast cien potravín o 1 % ovplyvnili vyššie ceny chleba a obilnín o 3 %, zeleniny (vrátane zemiakov) o 2,6 %, mlieka, syrov a vajec o 0,9 %, rýb o 0,6 %. mäsa, olejov a tukov o 0,5 %, ovocia, potravín inde neklasifikovaných zhodne o 0,1 %, klesli ceny cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek o 2 %. Znížili sa ceny nealkoholických nápojov o 1,6 % (minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 1,7 %, kávy, čaju a kakaa o 1,5 %).

 

Pokles cien dopravy ovplyvnili nižšie ceny osobnej dopravy o 1,4 % (zníženie cien pohonných látok a mazív pre osobnú dopravu o 1,8 %, zvýšenie cien iných služieb súvisiacich s prostriedkami osobnej dopravy o 0,2 %. %, náhradných dielov a príslušenstva, údržby a opráv o 0,1 %); dopravných služieb o 0,4 %. Vzrástli nákupné ceny dopravných prostriedkov o 0,3 % (bicyklov o 0,5 %, motorových vozidiel o 0,3 %).

 

Zdroj: statistical office of the slovak republic