Čo je to inflácia?

O inflácii hovoríme vtedy, keď dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb, nie len k rastu cien jednotlivých položiek. To znamená, že za jedno euro sa toho dá dnes kúpiť menej ako včera.”¹ Euro má menšiu hodnotu ako predtým čo znamená, že jeho kúpna sila sa znížila.

 

Opakom inflácie je deflácia, ktorá naznačuje všeobecný pokles cien tovarov a služieb. Deflácia nastane vtedy, keď miera inflácie klesne pod 0 % (záporná miera inflácie).

Graf inflácie/deflácie z momentálnej situácie v Eurozóne:

Zopakuje sa scenár z roku 2008?
euro-area-inflation
Detail rok 2020, deflácia na trhu aktualizované 1/02/2021
detail euro-area-inflation

Do pozície menového inštitútu v prípade Európy je postavená Európska centrálna banka (ECB), ktorá okrem iného prijíma potrebné opatrenia, aby udržala infláciu v prípustných medziach a zabezpečuje tak plynulý chod ekonomiky.

Čo spôsobuje infláciu?

Nárast ponuky peňazí je základom inflácie, aj keď sa to môže prejaviť rôznymi inými ekonomickými mechanizmami. Ponuku peňazí môže menový inštitút zvýšiť, a to napríklad :
tlačením alebo aj rozdávaním peňazí jednotlivcom, známej aj pod názvom (helicopter money). Ďalej (devalváciou) znižovaním hodnoty meny zákonného platidla, no najčastejšie však požičiavaním nových peňazí ako úverov.

 

Zaujíma Vás ako na infláciu? Čo robiť pre to aby ste infláciu porazili? Jednou z možností, ako ochrániť svoje úspory a omnoho viac sa dozviete v našom novom e-booku ktorý nájdete TU.

Untitled design (4)

Ako sa meria inflácia?

Pri meraní inflácie sa zohľadňujú všetky tovary a služby, ktoré domácnosti spotrebúvajú. Inak nazývaný aj spotrebný kôš. Patria tam predmety bežnej spotreby (benzín, potraviny), dlhodobej spotreby (auto, chladnička) a služby (kaderník, nájomné za bývanie). V závislosti na vybranej skupine použitých tovarov a služieb sú najbežnejšie používanými cenovými indexmi: index spotrebiteľských cien (CPI) a veľkoobchodný cenový index (WPI), cenový index výrobcov (PPI).

index spotrebiteľských cien (CPI)

Je predovšetkým zameraný na tovary a služby v spotrebnom koši, ktoré sú primárne a potrebné pre spotrebiteľa. Zahŕňajú dopravu, stravu a lekársku starostlivosť. Zmeny CPI sa používajú na hodnotenie cenových zmien súvisiacich so životnými nákladmi, čím sa stávajú jednou z najčastejšie používaných štatistík na identifikáciu období inflácie alebo deflácie.

Cpi na Slovensku a v Eurozóne aktualizované 1/02/2021 

slovakia-consumer-price-index-cpieuro-area-consumer-price-index-cpi

veľkoobchodný cenový index (WPI)

Je indikátorom cenových zmien na veľkoobchodnom trhu. WPI počíta cenu zaplatenú výrobcami a veľkoobchodníkmi na trhu. Meria zmeny ceny komodít vo vybraných fázach predtým, ako sa tovar dostane na maloobchodnú úroveň.

cenový index výrobcov (PPI)

Je cenový index, ktorý meria priemerné zmeny cien, ktoré dostávajú domáci výrobcovia za svoju produkciu.

Klady a zápory inflácie

Infláciu možno interpretovať ako pozitívnu alebo negatívnu, podľa toho, na ktorú stranu sa postavíme a ako rýchlo k zmene dôjde. Príkladom sú jednotlivci s hmotným majetkom, nehnuteľnostami alebo komoditami, ktorí by radi videli určitú infláciu, ktorá zvyšuje ich cenu majetku. Na druhej strane ľudom, ktorí radi držia hotovosť alebo dlhopisy, sa inflácia páčiť nemusí, pretože ich úspory strácajú na kúpnej sile.

 

Zdroje:¹ ecb.europa.sk, sk.wikipedia.org, investopedia.com, tradingeconomics.com